2011 m. gegužės 2 d., pirmadienis

Reikalingi dokumentai

I. Naujos statybos ar rekonstruotų statinių NT bylų rengimui pateikiami šie dokumentai
1. Statybos priežiūros komisijos išduotas  statybos leidimas (kopija) (išskyrus atvejus, kai pastato statybai pagal įsakymą toks leidimas nereikalingas).
2. Statomo objekto projektas (kopija).
3. Žemės sklypo planas (kopija).
4. NT registro išrašas (kopija).
5. Įgaliojimas, jei matavimus užsako įgaliotas asmuo.
II. Senos statybos statinių NT kadastro bylų formavimui reikalingi dokumentai
1. Kadastrinių matavimų byla, jei matavimai buvo atlikti anksčiau (kopija).
2. Seniūnijos seniūno pažyma (kopija).
3. Žemės sklypo planas (kopija).
4. Statybos leidimas arba statybos projektas, jeigu valdoje yra naujai pastatytų statinių (kopija).
5. Mirties liudijimas ir paveldėjimo teisės liudijimas (TVARKANT NUOSAVYBĖS PAVELDĖJIMĄ)

Teisės aktai, reglamentuojamtys statinių kadastrius matavimus

• Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr.57-2530)
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 patvirtinti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai (Žin., 2002, Nr. 41-1539; 2005, Nr. 80-2899)
• Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 patvirtintos Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės (Žin., 2003, Nr. 18-790)
• Nacionalinės žemės tarnybos generalinio direktoriaus 2003 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr.1P-90 patvirtintos Telekomunikacinių tinklų infrastruktūros ryšių kabelių kanalų sistemos kadastrinių matavimų bylų rengimo ir formų pildymo taisyklės (Žin., 2003, Nr.111-4988)
• Nacionalinės žemės tarnybos generalinio direktoriaus 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr.1P-105 patvirtintos Kelio kadastro duomenų bylos rengimo taisyklės (Žin., 2005, Nr. 60-2154)
• Nacionalinės žemės tarnybos generalinio direktoriaus 2005 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr.1P-163 patvirtintos Geležinkelių linijos kadastro duomenų bylos rengimo taisyklės (Žin., 2005, Nr. 109-3997)
• Nacionalinės žemės tarnybos generalinio direktoriaus 2005 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1P-200 patvirtintos Valstybinės reikšmės miškų žemės sklypų planų parengimo taisyklės (Žin., 2005, Nr. 128-4650)
• Nacionalinės žemės tarnybos generalinio direktoriaus 2005 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1P-209 patvirtinti Riboženklių standartai ir Žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklės (Žin., 2005, Nr. 136-4903)
• Nacionalinės žemės tarnybos generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 1P-3 patvirtinti Nekilnojamojo daikto ribų žymėjimo nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje ir kadastro žemėlapio tikslinimo techniniai reikalavimai (Žin., 2006, Nr. Nr.8-311)

Kas yra kadastriniai matavimai

Statinių kadastrinius matavimus sudaro du etapai:
1. Statinių kadastro duomenų surinkimas, t.y. sukaupiami duomenys, reikalingi statinių išdėstymo planams, pastatų aukštų planams sudaryti, parametrams (plotui, tūriui ir kt.) apskaičiuoti bei statinių vertės skaičiavimams atlikti.
2. Šių duomenų tvarkymas, kada pagal surinktus duomenis braižomi statinių išdėstymo žemės sklype planai bei pastatų aukštų planai, apskaičiuojami parametrai, užpildomos duomenų formos bei sudaroma kadastrinių matavimų byla. Statinių kadastriniams matavimams naudojami teritorijų planavimo detalieji ir žemės sklypų ribų specialieji planai, institucijų, atsakingų už žemės sklypų formavimo organizavimą valstybinėje žemėje, patvirtinti žemės sklypų planai, topografiniai planai ar jų fragmentai bei kita kartografinė ir topografinė medžiaga.
Statinių kadastriniai matavimai atliekami vadovaujantis Statinių kadastro ir apskaitos metodika, kuri patvirtinta aplinkos ministro 1999 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 264 (Žin., 1999, Nr. 74-2265; 1999, Nr. 98-2831; 2001, Nr. 55-1964).